Aflevering 11

Gepubliceerd op 28 augustus 2023

USZ 2023/218 - Het college heeft de bedragen die appellant voor zijn bijstandsaanvraag uit gokken heeft verkregen niet zonder meer in aanmerking kunnen nemen als inkomen zonder te kijken naar de kosten die appellant daarvoor heeft gemaakt

ECLI:NL:CRVB:2023:1076, datum uitspraak 30-05-2023, publicatiedatum 26-06-2023
Aflevering 11, gepubliceerd op 28-08-2023 met annotatie van M. Otte
Toekenning bijstand in vorm van lening; Tekortschietend besef; Middelen; Gokactiviteiten; Rekening houden met gemaakte kosten

USZ 2023/219 - Het begrip ‘acute noodsituatie’ is niet langer alleen beperkt tot een situatie die levensbedreigend is of tot blijvend ernstig letsel of invaliditeit kan leiden

ECLI:NL:CRVB:2023:985, datum uitspraak 13-06-2023, publicatiedatum 04-07-2023
Aflevering 11, gepubliceerd op 28-08-2023 met annotatie van I.M. Lunenburg
Afwijzing aanvraag; Bijzondere bijstand; Kosten fysiotherapie; Voorliggende voorziening; Zeer dringende redenen; Gewijzigde uitleg begrip ‘acute noodsituatie’; Wel acute noodsituatie

USZ 2023/229 - Op grond van nationale en Europeesrechtelijke regelgeving was appellante in de periode waarin zij in België woonde niet verzekerd voor de AOW

ECLI:NL:CRVB:2023:1293, datum uitspraak 06-07-2023, publicatiedatum 10-07-2023
Aflevering 11, gepubliceerd op 28-08-2023
Grensoverschrijdende situatie; Korting AOW op grond van niet verzekerde tijdvakken wonen in België; Toepassing Vo 883/2004; Informatieplicht SVB; Geen schending vrij verkeer Unieburgers; Geen discriminatie van vrouwen; Toetsing evenredigheidsbeginsel