Aflevering 12

Gepubliceerd op 19 september 2023

USZ 2023/244 - De toepassing van het verdeelmodel heeft voor het college onevenredig nadelige gevolgen in relatie tot de met het besluit te dienen doelen, zodat art. 6 Besluit Pw en het verdeelmodel buiten toepassing moet worden gelaten

ECLI:NL:CRVB:2023:1253, datum uitspraak 04-07-2023, publicatiedatum 24-07-2023
Aflevering 12, gepubliceerd op 19-09-2023
Toekenning; Gebundelde uitkering; Verdeelmodel; Exceptieve toetsing; Stapelingsproblematiek; Tekorten op budget; Tekortkomingen in verdeelmodel; Bewijslast