Aflevering 12

Gepubliceerd op 19 september 2023

USZ 2023/244 - De toepassing van het verdeelmodel heeft voor het college onevenredig nadelige gevolgen in relatie tot de met het besluit te dienen doelen, zodat art. 6 Besluit Pw en het verdeelmodel buiten toepassing moet worden gelaten

ECLI:NL:CRVB:2023:1253, datum uitspraak 04-07-2023, publicatiedatum 24-07-2023
Aflevering 12, gepubliceerd op 19-09-2023
Toekenning; Gebundelde uitkering; Verdeelmodel; Exceptieve toetsing; Stapelingsproblematiek; Tekorten op budget; Tekortkomingen in verdeelmodel; Bewijslast

USZ 2023/247 - Dat tijdens het huisbezoek in verband met een onderzoek naar het voeren van een gezamenlijke huishouding ook de woning van appellant in Turkije ter sprake is gekomen, betekent niet dat de door appellant gegeven toestemming voor het binnentreden niet berustte op ‘informed consent’

ECLI:NL:CRVB:2023:1304, datum uitspraak 11-07-2023, publicatiedatum 20-07-2023
Aflevering 12, gepubliceerd op 19-09-2023
Intrekking; Terugvordering; AIO-aanvulling; Huisbezoek; Informed consent; Onderzoeksbevindingen; Woning in buitenland; Waarde