Aflevering 9

Gepubliceerd op 2 juli 2024

USZ 2024/183 - Het college heeft ten onrechte niet onderzocht en beoordeeld of de periodiek ter vrije beschikking komende schadevergoeding uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord is, en daarom niet als middel in aanmerking moet worden genomen

ECLI:NL:CRVB:2024:410, datum uitspraak 27-02-2024, publicatiedatum 12-03-2024
Aflevering 9, gepubliceerd op 02-07-2024 met annotatie van M. Otte
Toekenning, Hoogte, Middelen, Vermogen, Immateriële schadevergoeding, Periodieke overmaking van BEM-rekening, Vrijlating niet beoordeeld, Periodieke verschuiving van vermogen