Home

Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2010

Geldig van 3 juni 2012 tot 1 januari 2015
Geldig van 3 juni 2012 tot 1 januari 2015

Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2010

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 03-06-2012 tot 01-01-2015]

Aanhef

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

gelet op de artikelen 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en

gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 16 maart 2010;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.

2.

In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1:1 en 3:1 en de werkwijze zoals beschreven in paragraaf 3 van de Verordening PT algemene bepalingen 2009.

3.

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

bloembollen

: bollen of knollen van bloemgewassen;

b.

oogstjaar

: de periode van 1 juni 2010 tot en met 31 mei 2011.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

Artikel 3

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 4

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 5

Artikel 6

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 7

Artikel 8