Home

Wet op de Sociaal-Economische Raad

Geldig vanaf 1 januari 2023
Geldig vanaf 1 januari 2023

Wet op de Sociaal-Economische Raad

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ten aanzien van het bedrijfsleven toepassing te geven aan de artikelen 80 en 152 tot en met 154 van de Grondwet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eerste hoofdstuk. Van de Sociaal-Economische Raad

Titel I. Van de zetel en de taak

Artikel 1

1.

Er is een Sociaal-Economische Raad, hierna genoemd Raad.

2.

De Raad heeft zijn zetel te 's-Gravenhage.

3.

De Raad is rechtspersoon.

Artikel 2

Titel II. Van de samenstelling en inrichting

§ 1. Algemene bepaling

Artikel 3

§ 2. Van de Raad

Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10

§ 3. Van de voorzitter

Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13

§ 4. Van het dagelijks bestuur

Artikel 14
Artikel 15

§ 5. Van het secretariaat

Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18

§ 6. Van de commissies uit het midden van de Raad

Artikel 19

Titel III. Van de werkwijze

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Titel IV. Van de vervulling van de taak

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 38a [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 39

Artikel 40

Titel V. Van de adviezen van de Raad

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Titel VI. Van de geldmiddelen

§ 1. Van de begroting

Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50 [Vervallen per 01-10-1992]

§ 2. Van het beheer en de rekening en verantwoording

Artikel 51
Artikel 52
Artikel 53

§ 3. Middelen

Artikel 54
Artikel 55

Titel VII. Van het toezicht op de Raad

Artikel 56

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 65

Tweede hoofdstuk. [Vervallen per 01-01-2015]

Titel I. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 67 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 69 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 70A [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-2015]

Titel II. [Vervallen per 01-01-2015]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 73 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 74 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 75 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 76 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 79 [Vervallen per 01-07-1999]
Artikel 80 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 81 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 82 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 83 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 85 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 5. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 87 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 6. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 88a [Vervallen per 01-01-2015]

Titel III. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 90 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 91 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 92 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 92a [Vervallen per 01-01-2015]

Titel IV. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 93 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 94 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 95 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 96 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 98 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 99 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 100 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 101 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 102 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 103 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 104 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 105 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 106 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 106a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 107 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 108 [Vervallen per 01-01-2015]

Titel V. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 109 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 110 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 111 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 112 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 114 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 115 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 116 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 117 [Vervallen per 01-01-2015]

Titel VI. [Vervallen per 01-01-2015]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 118 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 119 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 120 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 121 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 122 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 122a [Vervallen per 01-01-2015]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 123 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 124 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 125 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 125a [Vervallen per 01-01-2015]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 126 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 127 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 127a [Vervallen per 01-01-1992]

Titel VII. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 128 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 128a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 129 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 130 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 131 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 132 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 133 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 134 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 135 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 136 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 137 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 137a [Vervallen per 01-01-2015]

Derde hoofdstuk. Slotbepalingen

Artikel 138

Artikel 139

Artikel 140

Artikel 141 [Vervallen per 01-07-1955]

Artikel 142 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 143 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 144 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 145 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 146 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 147 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 148 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 149 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 150 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 151 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 152 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 153 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 154 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 155 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 156 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 157 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 158 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 159 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 160 [Vervallen per 01-10-1992]

Artikel 161 [Vervallen per 16-08-1954]

Artikel 162

Artikel 163

Artikel 164 [Vervallen per 01-01-2015]