Home

Verordening PT algemene bepalingen 2009

Geldig vanaf 22 mei 2011
Geldig vanaf 22 mei 2011

Verordening PT algemene bepalingen 2009

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015]

Aanhef

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1:1

1.

In deze verordening worden de begripsbepalingen van het Instellingsbesluit Productschap tuinbouw overgenomen.

2.

In de verordeningen van het Productschap Tuinbouw wordt verstaan onder:

a.

productschap

: het Productschap Tuinbouw;

b.

bestuur

: het bestuur van het productschap;

c.

de voorzitter

: de voorzitter van het productschap;

d.

secretaris

: de secretaris van het productschap;

e.

functionaris

: eenieder werkzaam bij het productschap;

f.

ondernemer

: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld, veilingen, telersverenigingen en afzetorganisaties.

§ 2. Registratie en administratie van ondernemingen

Artikel 2:1

Artikel 2:2

§ 3. Heffing en invordering

Artikel 3:1

Artikel 3:2

Artikel 3:3

Artikel 3:4

Artikel 3:5

Artikel 3:6

Artikel 3:7

Artikel 3:8

§ 4. Factuurmelding

Artikel 4:1

§ 5. Geheimhouding

Artikel 5:1

§ 6. Toezicht

Artikel 6:1

Artikel 6:2

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 7:1

Artikel 7:2