Wetsvoorstel voor werknemersverzekeringen pgb-zorgverleners in internetconsultatie

Wetsvoorstel voor werknemersverzekeringen pgb-zorgverleners in internetconsultatie

Gegevens

Nummer
2024/98
Publicatiedatum
26 juni 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een internetconsultatie gestart over de Wet aanpassing Regeling dienstverlening aan huis. De Regeling dienstverlening aan huis (Rdah) is van toepassing op arbeidsovereenkomsten tussen budgethouders en pgb-zorgverleners, zoals een huishoudelijke hulp of zorghulp, voor doorgaans minder dan vier dagen per week. In de Rdah wordt een aantal arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke bepalingen uitgezonderd.

Vorig jaar oordeelde de Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2023:481, USZ 2023/112) dat een persoonlijk dienstverlener die vanuit een pgb wordt betaald en die minder dan vier dagen per week werkt in dienst van de persoon met het pgb, is verzekerd voor de WW. Met het wetsvoorstel dat nu voorligt ter internetconsultatie wordt in geval van pgb-zorgverlening op basis van een arbeidsovereenkomst de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen geregeld. Ook de overige uitzonderingen uit de Rdah in geval van pgb komen te vervallen. De uitzonderingen uit de Rdah blijven wel gelden voor huishoudelijk- of zorgpersoneel dat niet uit pgb-gelden wordt betaald.

Doel wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel beoogt de rechten van pgb-zorgverleners, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor doorgaans minder dan vier dagen per week, in lijn te brengen met de rechten van werknemers die niet onder de Rdah vallen. Door dit wetsvoorstel komen de uitzonderingen uit de Rdah voor deze groep werknemers te vervallen. Dat betekent dat de reguliere regels gaan gelden in geval van sociale zekerheid (verzekeringsplicht en premies), loondoorbetaling in geval van ziekte, verlofregelingen, scholing, ontslag en de Wet flexibel werken.

Reageren op het Wetsvoorstel aanpassing Regeling dienstverlening aan huis kan tot 31 juli 2024.

Bron: internetconsultatie.nl