Inwerkingtreding onderdelen Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (Stb. 2022, 188)

Inwerkingtreding onderdelen Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (Stb. 2022, 188)

Gegevens

Nummer
2024/46
Publicatiedatum
20 maart 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Wetgeving