Home

Besluit van 11 maart 2024, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdelen C en D, en artikel III van de wet tot Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015; Stb. 2022, 188)

Gepubliceerd op: 15-03-2024

Besluit van 11 maart 2024, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdelen C en D, en artikel III van de wet tot Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015; Stb. 2022, 188)

Gegevens

Identifier
stb-2024-55
Download
Kenmerken