Home

Hoge Raad, 18-11-2022, ECLI:NL:HR:2022:1703, 20/04165

Hoge Raad, 18-11-2022, ECLI:NL:HR:2022:1703, 20/04165

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
18 november 2022
Datum publicatie
18 november 2022
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1703
Zaaknummer
20/04165

Inhoudsindicatie

Procesrecht. Art. 32 Rv. Aanvulling arrest.

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 20/04165

Datum 18 november 2022

ARREST

In de zaak van

1. [cardioloog 1],wonende te [woonplaats],

2. [cardioloog 2],wonende te [woonplaats],

3. [cardioloog 3],wonende te [woonplaats],

EISERS tot cassatie, verweerders in het incidentele cassatieberoep,

hierna gezamenlijk ook: de cardiologen,

advocaat: J.P. Heering,

tegen

DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport),zetelende te Den Haag,

VERWEERDER in cassatie, eiser in het incidentele cassatieberoep,

hierna: de Staat,

advocaat: aanvankelijk K. Teuben, thans P.J. Tanja.

1 Het arrest in dit geding

1.1

De Hoge Raad heeft in deze zaak op 14 oktober 2022 een arrest gewezen. Op 17 oktober 2022 heeft de advocaat van de cardiologen verzocht het arrest op de voet van art. 32 Rv aan te vullen in die zin dat wordt aangegeven naar welk hof de zaak wordt verwezen. Op 18 oktober 2022 heeft de advocaat van de Staat bericht dat de Staat zich refereert aan de beslissing van de Hoge Raad op het aanvullingsverzoek. De Procureur-Generaal is in de gelegenheid gesteld aanvullend te concluderen, maar heeft daarvan afgezien.

1.2

De Hoge Raad stelt vast dat in het arrest van 14 oktober 2022 niet is bepaald naar welk hof de zaak wordt verwezen. Dit wordt aangevuld als hierna in het dictum bepaald.

2 Beslissing

De Hoge Raad:

vult het dictum in het arrest van 14 oktober 2022 in het incidentele beroep als volgt aan:

- verwijst het geding naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;

- stelt deze aanvulling op de minuut van het arrest.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident M.J. Kroeze als voorzitter en de raadsheren C.H. Sieburgh, F.J.P. Lock, A.E.B. ter Heide en G.C. Makkink, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.J.P. Lock op 18 november 2022.