Home

Hoge Raad, 13-03-2018, ECLI:NL:HR:2018:336, 17/03753

Hoge Raad, 13-03-2018, ECLI:NL:HR:2018:336, 17/03753

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
13 maart 2018
Datum publicatie
13 maart 2018
ECLI
ECLI:NL:HR:2018:336
Zaaknummer
17/03753

Inhoudsindicatie

Kofferbakmoord in Waalre/Valkenswaard. Doodslag en medeplegen van het verbergen van een lijk. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

Uitspraak

13 maart 2018

Strafkamer

nr. S 17/03753

LBS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 24 juni 2016, nummer 20/001210-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.F.C. Schnitzler, advocaat te Eersel, een schriftuur ingediend. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

De Hoge Raad is van oordeel dat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen omdat de partij die het cassatieberoep heeft ingesteld klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep dan wel omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden.

De Hoge Raad zal daarom – gezien art. 80a van de Wet op de rechterlijke organisatie en gehoord de Procureur-Generaal – het beroep niet-ontvankelijk verklaren.

3 Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier A. El Mokhtari, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 maart 2018.