Home

Hoge Raad, 16-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2883, 15/04245

Hoge Raad, 16-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2883, 15/04245

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
16 december 2016
Datum publicatie
16 december 2016
ECLI
ECLI:NL:HR:2016:2883
Formele relaties
Zaaknummer
15/04245

Inhoudsindicatie

Art. 81 lid 1 RO. Exploitatieovereenkomst tussen projectontwikkelaar en gemeente. Ontbinding wegens tekortkoming gemeente. Rechtvaardigt de tekortkoming de ontbinding? Misbruik van bevoegdheid?

Uitspraak

16 december 2016

Eerste Kamer

15/04245

EV/LZ

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

de GEMEENTE ALMELO,zetelende te Almelo,

EISERES tot cassatie,

advocaten: mr. P. Kuipers en mr. J. de Jong van Lier,

t e g e n

[verweerster],gevestigd te [vestigingsplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. M. Littooij.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de Gemeente en [verweerster].

1 Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. de vonnissen in de zaak C/08/116453 HA ZA 10-1199 van de rechtbank Almelo van 16 maart 2011 en van de rechtbank Overijssel van 21 augustus 2013;

b. het arrest in de zaak 200.138.992 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19 mei 2015.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft de Gemeente beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping.

De advocaat van de Gemeente, mr. P. Kuipers, heeft bij brief van 28 oktober 2016 op die conclusie gereageerd.

3 Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Beslissing