Home

Regeling leerresultaten PO 2020

Geldig van 1 april 2022 tot 1 augustus 2022
Geldig van 1 april 2022 tot 1 augustus 2022

Regeling leerresultaten PO 2020

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2022 tot 01-08-2022]

Aanhef

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 34.4 en artikel 34.6 van het Besluit bekostiging WPO;

Gelet op het voorstel als bedoeld in artikel 34.5, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO van de Inspecteur-generaal van het onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Uitwerking beoordeling leerresultaten; kleine scholen; correctie voor schoolkenmerken en individuele kenmerken van leerlingen; normering

In bijlage A bij deze regeling wordt geregeld:

  1. De wijze waarop de beoordeling van de leerresultaten, bedoeld in artikel 10a, derde lid, van de WPO tot stand komt, bedoeld in artikel 2.2, onderdeel a, van het Inrichtingsbesluit WPO, in deel 1 van bijlage A.

  2. De wijze waarop en omstandigheden waarin bij kleine scholen de leerresultaten worden gewogen, bedoeld in artikel 2.2, onderdeel b, van het Inrichtingsbesluit WPO, in deel 2 van bijlage A.

  3. De wijze van correctie van de meting voor schoolkenmerken en individuele kenmerken van leerlingen, bedoeld in artikel 2.2, onderdeel c, van het Inrichtingsbesluit WPO, in deel 3 van bijlage A.

  4. De normering waarop de inspectie het oordeel voldoende dan wel onvoldoende leerresultaat baseert, bedoeld in artikel 2.2, onderdeel d, van het Inrichtingsbesluit WPO, in deel 4 van bijlage A.

Artikel 2. Meting onmogelijk of gegevens incompleet

Bijlage B regelt de wijze waarop de inspectie het aanvullend onderzoek, bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingsbesluit WPO, verricht.

Artikel 3. Omhangbepaling

Deze regeling is gebaseerd op de artikelen 2.2 en 2.4 van het Inrichtingsbesluit WPO.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Artikel 5. Citeertitel

Bijlage A. Uitwerking beoordeling leerresultaten; kleine scholen; correctie voor schoolkenmerken en individuele kenmerken van leerlingen; normering

Bijlage B. Meting onmogelijk of gegevens incompleet