Home

Besluit vervanging archiefbescheiden Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Geldig vanaf 4 januari 2020
Geldig vanaf 4 januari 2020

Besluit vervanging archiefbescheiden Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 04-01-2020]

Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gelet op:

BESLUIT:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder digitale vervanging: vervanging van archiefbescheiden door reproducties als bedoeld in artikel 7 van de Archiefwet 1995 door de reproducties op digitale wijze te vervaardigen en op te slaan.

Artikel 2

De papieren archiefbescheiden van de zaken en werkprocessen van het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) worden overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5 van dit besluit digitaal vervangen.

Artikel 3

De digitale vervanging heeft betrekking op papieren archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit en die worden ontvangen of opgemaakt in de periode tot en met tien jaar na inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6