Home

Nadere regel ‘Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz’, kenmerk NR/REG-1829

Geldig van 15 april 2019 tot 1 april 2022
Geldig van 15 april 2019 tot 1 april 2022

Nadere regel ‘Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz’, kenmerk NR/REG-1829

Besluit NR/REG-1829

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-04-2019 tot 01-04-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-04-2022]

Ingevolge artikel 62 juncto 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de aanlevering van informatie en gegevens aan de NZa.

1. Reikwijdte

Deze nadere regel is van toepassing op aanbieders die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde generalistische basis-ggz. Dit wordt verder aangeduid als gespecialiseerde ggz.

2. Doel

3. Begripsbepalingen

4. Minimale dataset ggz

5. Aanlevering mds

6. Uitzonderingsbepaling

7. Getrouwe aanlevering mds

8. Overgangsbepaling

9. Intrekking oude regeling(en)

10. Inwerkingtreding en citeerregel