Home

Regeling verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg

Geldig vanaf 1 januari 2019
Geldig vanaf 1 januari 2019

Regeling verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg

Besluit NR/REG-1913

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling vastgesteld.

1. Reikwijdte

 1. 1.1.

  Deze regeling is van toepassing op alle zorgaanbieders die voor wat betreft het leveren van forensische zorg het jaar direct voorafgaand aan de overgangsperiode als bedoeld in artikel 4.9 en/of 4.16 van deze regeling, productieafspraken in DBBC’s (met en/of zonder verblijf) en/of ZZP’s, met de zorgverzekeraar gemaakt hebben.

 2. 1.2.

  Onder de reikwijdte van deze regeling valt eveneens de zorgaanbieder die de gecontracteerde forensische zorg of dienst én het onroerend goed van een zorgaanbieder genoemd in het eerste lid, via een rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel verkrijgt (zoals bij overname, fusie of splitsing).

 3. 1.3.

  Onder de reikwijdte van deze regeling zijn uitgezonderd:

  • Rijks Forensische Psychiatrische Centra (Rijks FPC) en Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC).

  • Zorgaanbieders die zijn aangevangen met het leveren van forensische verblijfszorg op of na 1 januari 2013.

2. Afbakening bekostigingssystemen

3. Doel van de regeling

4. Begripsbepalingen

5. Aanleververplichting

6. Controleverklaring

7. Intrekking oude regeling

8. Overgangsbepaling

9. Inwerkingtreding en citeerregel