Home

Regeling syllabi centrale examens VO 2018

Geldig van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019
Geldig van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019

Regeling syllabi centrale examens VO 2018

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2018 tot 01-01-2019]

Aanhef

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 8 juli 2016, kenmerk 1041200;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling syllabi 2018

1.

De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2018, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

2.

De syllabi 2018, als vastgesteld in lid 1 en die ook voor de bezemexamens in 2019 geldig zijn, zijn opgenomen in bijlage 1d bij deze regeling.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2018]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

1.

[Vervallen.]

2.

De syllabi voor de centrale examens 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 3b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 4. Preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2019, 2020 en 2021

Artikel 5. Bekendmaking

Artikel 6. Inwerkingtreding

Artikel 7. Citeertitel

Bijlage 1a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Bijlage 1b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Bijlage 1c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Bijlage 1d. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 3a [Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 3b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Bijlage 4a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Bijlage 4b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Bijlage 4c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268