Home

Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Vouchers internationale organisaties

Geldig van 6 juli 2016 tot 15 juli 2016
Geldig van 6 juli 2016 tot 15 juli 2016

Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Vouchers internationale organisaties

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 15-07-2016]
[Regeling ingetrokken per 15-07-2021]

Aanhef

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Voor subsidieverstrekking in het kader van Vouchers internationale organisaties gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Voor subsidieverstrekking in het kader van Vouchers internationale organisaties geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2016 geldt een subsidieplafond van € 100.000.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

De minister verdeelt de beschikbare middelen in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde van verstrekking vast door middel van loting.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Bijlage [Nog niet in werking]