Home

Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden informatiesysteem Marjolein

Geldig van 6 mei 2015 tot 1 september 2015
Geldig van 6 mei 2015 tot 1 september 2015

Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden informatiesysteem Marjolein

Besluit BWBR0036911-20150506

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-09-2015]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Bijlage Handboek substitutie VWS [Nog niet in werking]

(Ligt ter inzage bij de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.)