Home

Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden informatiesysteem Marjolein

Geldig van 6 mei 2015 tot 1 september 2015
Geldig van 6 mei 2015 tot 1 september 2015

Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden informatiesysteem Marjolein

Besluit BWBR0036911-20150506

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-09-2015]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

[Nog niet in werking]

Over te gaan tot routinematige, digitale vervanging van papieren archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen en die voor vernietiging in aanmerking komen, en:

 1. die:

  1. 1°.

   deel uitmaken van zaken en werkprocessen van VWS; en

  2. 2°.

   zijn ontvangen of opgemaakt vanaf 18 maart 2013 of zullen worden ontvangen of opgemaakt na de inwerkingtreding van dit besluit; en

  3. 3°.

   in het informatiesysteem Marjolein zijn of worden opgeslagen;

 2. volgens de specificaties, vastgelegd in de bijlage Handboek substitutie VWS behorende bij dit besluit;

 3. overeenkomstig de eisen, opgenomen in artikel 26b van de Archiefregeling (Stcrt. 2012, nr. 26238, 17 december 2012).

Bijlage Handboek substitutie VWS [Nog niet in werking]

(Ligt ter inzage bij de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.)