Home

Besluit aanwijzing EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in Register EHBO-certificaten gastouderopvang

Geldig van 20 maart 2015 tot 28 maart 2015
Geldig van 20 maart 2015 tot 28 maart 2015

Besluit aanwijzing EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in Register EHBO-certificaten gastouderopvang

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 28-03-2015]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2018]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

De door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van artikel 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aangewezen bewijsstukken in de vorm van geregistreerde certificaten inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval eerste hulp aan kinderen bij ongevallen omvat, zijn vastgelegd in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Bijlage , behorend bij artikel 1 van het Besluit van 20 maart 2015, nr. 2015-0000048847, tot aanwijzing van EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang [Nog niet in werking]

De onderstaande certificaten van de daarbij genoemde instellingen zijn opgenomen in Register EHBO-certificaten gastouderopvang:

  1. Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;

  2. Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;

  3. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;

  4. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;

  5. Eerstehulpverlener van NIKTA;

  6. Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;

  7. Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;

  8. Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis, en

  9. Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.