Home

Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen

Geldig van 17 november 2014 tot 1 januari 2015
Geldig van 17 november 2014 tot 1 januari 2015

Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2015]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Als beroepsopleiding of school als bedoeld in artikel 7, zesde lid, onderdeel b, onder 1°, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt aangewezen een beroepsopleiding of school die is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlagen.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De afstand, bedoeld in artikel 7, zesde lid, onderdeel b, onder 1°, van de Algemene Kinderbijslagwet, bedraagt 25 kilometer.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Bijlage A. Lijst van aangewezen beroepsopleidingen [Nog niet in werking]

Bijlage B. bij de Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen [Nog niet in werking]