Home

Regeling modelprognose primair onderwijs 2013

Geldig vanaf 14 december 2013
Geldig vanaf 14 december 2013

Regeling modelprognose primair onderwijs 2013

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2021]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Verplichting indiening prognose op basis van een vastgesteld model

Het model voor het verstrekken van een prognose bedoeld in artikel 75, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs dient een model te zijn dat voldoet aan het programma van eisen waar naar wordt verwezen in de Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs zoals opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Artikel 2. Indiening prognose

De prognose, bedoeld in artikel 1 dient schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 3. Vervallen regeling

Deze tekst is vervallen

Artikel 4. Inwerkingtreding

Artikel 5. Citeertitel