Home

Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2012

Geldig van 7 december 2012 tot 15 december 2012
Geldig van 7 december 2012 tot 15 december 2012

Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2012

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 15-12-2012 met twk t/m 05-11-2012 ]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2015]

Aanhef

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 2. de secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken;

 3. de hoofden van dienst:

  1. 1°.

   de directeur-generaal van Agro;

  2. 2°.

   de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie;

  3. 3°.

   de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging;

  4. 4°.

   de directeur-generaal van Natuur en Regio;

  5. 5°.

   de loco secretaris-generaal;

  6. 6°.

   de directeur Bedrijfsvoering;

  7. 7°.

   de directeur Bureau Bestuursraad;

  8. 8°.

   de directeur Communicatie;

  9. 9°.

   de directeur Financieel-Economische Zaken;

  10. 10°.

   de directeur Wetgeving en Juridische Zaken;

  11. 11°.

   de Consumentenautoriteit;

  12. 12°.

   de directeur van PIANOo;

  13. 13°.

   de directeur van het Centraal Planbureau;

  14. 14°.

   de directeur van de Dienst ICT Uitvoering;

  15. 15°.

   de directeur van de Dienst Landelijk Gebied;

  16. 16°.

   de inspecteur-generaal der mijnen;

  17. 17°.

   de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  18. 18°.

   de directeur-generaal Uitvoering;

  19. 19°.

   de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom;

 4. de P&O-aangelegenheden: de aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget;

 5. BBRA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

 6. het ARAR: het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De organisatie van het Ministerie van Economische Zaken wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

§ 2. Mandaat, volmacht en machtiging

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12 [Nog niet in werking]

Artikel 13 [Nog niet in werking]

§ 3. Instructies

Artikel 14 [Nog niet in werking]

Artikel 15 [Nog niet in werking]

§ 4. Ondermandaat

Artikel 16 [Nog niet in werking]

Artikel 17 [Nog niet in werking]

Artikel 18 [Nog niet in werking]

§ 5. Vervanging

Artikel 19 [Nog niet in werking]

§ 6. Ondertekening bij afwezigheid minister

Artikel 20 [Nog niet in werking]

§ 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 21 [Nog niet in werking]

Artikel 22 [Nog niet in werking]

Artikel 23 [Nog niet in werking]

Artikel 24 [Nog niet in werking]

Bijlage : Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken [Nog niet in werking]