Home

Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2011

Geldig van 18 oktober 2012 tot 20 oktober 2012
Geldig van 18 oktober 2012 tot 20 oktober 2012

Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2011

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 20-10-2012]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële verhoudingswet,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Voor het uitkeringsjaar 2011 worden de bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Bijlage 1 [Nog niet in werking]

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2011.

nr

verdeelmaatstaf

bedragen per eenheid in €

1

Motorrijtuigenbelasting

-55,52

2a

Inwoners

19,92

2b

Inwoners boven 640.000

11,84

3a

Inwoners in stedelijke gebieden

12,89

3b

Inwoners in landelijke gebieden

18,25

4

Land

45,49

5

Water

32,52

6

Groen

16,74

7

Gewogen weglengte

21.001,57

8

Warmtekrachtkoppeling

0,66

9

Vast bedrag*

7.488.076,96

9a

Vast bedrag Fryslân

8.441.076,96

* Exclusief vast bedrag Fryslân.