Home

Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2009

Geldig van 5 december 2008 tot 19 oktober 2019
Geldig van 5 december 2008 tot 19 oktober 2019

Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2009

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015 tot 19-10-2019]
[Regeling ingetrokken per 19-10-2019]

Aanhef

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Adviescommissie Markt-, Straat- en Rivierhandel;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

  1. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

  2. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

  3. detailhandel: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

  4. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;

  5. bestemmingsheffing: de heffing die is gebaseerd op artikel twaalf, tweede lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

  6. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

1.

Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin de ambulante handel wordt uitgeoefend

2.

Deze verordening is niet van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin de ambulante handel uitsluitend in de vorm van handel te water wordt uitgeoefend.

§ 2. De bestemmingsheffing

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8