Home

Organisatieregeling Kadaster 2006

Geldig van 21 april 2006 tot 12 juni 2006
Geldig van 21 april 2006 tot 12 juni 2006

Organisatieregeling Kadaster 2006

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 12-06-2006]
[Regeling ingetrokken per 27-03-2008]

Aanhef

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

1.

De kantoren van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn gevestigd in de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Eindhoven, Emmen, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer en Zwolle.

2.

De in artikel 3, eerste lid, van de Kadasterwet bedoelde registers, registraties, kaarten en bescheiden worden gehouden aan de in het eerste lid genoemde kantoren, met dien verstande dat aan het kantoor te Emmen uitsluitend de geografische gegevens worden gehouden en dat aan het kantoor te Apeldoorn, Hofstraat 110, uitsluitend tekeningen en andere stukken in depot worden genomen die deel uitmaken van een stuk dat ter inschrijving in de openbare registers zal worden aangeboden.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

De kantoren, genoemd in artikel 1, eerste lid, zijn, voor zover aldaar stukken ter inschrijving in de openbare registers kunnen worden aangeboden, voor dat doel voor het publiek opengesteld op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.

2.

Het kantoor te Apeldoorn, Hofstraat 110, is uitsluitend voor de aanbieding van in depot te nemen stukken voor het publiek opengesteld op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.

3.

De kantoren, bedoeld in het eerste lid, en het kantoor te Emmen zijn voor de verstrekking van informatie voor het publiek opengesteld op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

4.

In afwijking van het eerste, tweede en derde lid, zijn de aldaar genoemde kantoren voor het publiek gesloten op de nieuwjaarsdag, de Hemelvaartsdag, de christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Koninginnedag en de vijfde mei.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

De Organisatieregeling Kadaster 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 4