Home

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Geldig van 1 juli 2007 tot 21 december 2007
Geldig van 1 juli 2007 tot 21 december 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2007 tot 21-12-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2015]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Definitiebepaling

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. de wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  2. project: een activiteit op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning met een incidenteel karakter;

  3. uitkering: een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 20 van de wet;

  4. stimuleringsuitkering: een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 21 van de wet;

  5. maatschappelijke opvang: maatschappelijk opvang, vrouwenopvang daaronder niet begrepen;

  6. peiljaar: het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin aan een persoon maatschappelijke ondersteuning is verleend.

Hoofdstuk II. Uitkeringen ten behoeve van beleid op het terrein van openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Artikel 2.6

Artikel 2.7

Artikel 2.8

Artikel 2.9

Artikel 2.10

Hoofdstuk III. Stimuleringsuitkeringen

§ 1. Het aanvragen van een stimuleringsuitkering

Artikel 3.1.1

Artikel 3.1.2

§ 2. Het verlenen van een stimuleringsuitkering en de bevoorschotting

Artikel 3.2.1

Artikel 3.2.2

Artikel 3.2.3

§ 3. Aan de verlening van een stimuleringsuitkering verbonden verplichtingen

Artikel 3.3.1

Artikel 3.3.2

Artikel 3.3.3

Artikel 3.3.4

§ 4. De vaststelling van een stimuleringsuitkering en betaling

Artikel 3.4.1

Artikel 3.4.2

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 3.5.1

Artikel 3.5.2

Hoofdstuk IV. Eigen bijdrage en financiële tegemoetkomingen

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Hoofdstuk V. Aanwijzen van instellingen voor het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer

Artikel 5

Hoofdstuk VI. Wijziging van andere besluiten

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 6.4

Artikel 6.5

Artikel 6.6

Artikel 6.7

Artikel 6.8

Artikel 6.9

Artikel 6.10

Artikel 6.11

Artikel 6.12

Artikel 6.13

Artikel 6.14

Artikel 6.15

Artikel 6.16

Artikel 6.17

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Bijlage bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning