Home

Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2007–2008 en vaststelling kwalificatieprofielen experimenten 2006–2007

Geldig van 1 augustus 2006 tot 23 januari 2014
Geldig van 1 augustus 2006 tot 23 januari 2014

Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2007–2008 en vaststelling kwalificatieprofielen experimenten 2006–2007

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 23-01-2014]

Aanhef

Artikel 1. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2007–2008

2.

Per beroepsopleiding opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2006–2007, alsmede vaststelling van kwalificatieprofielen experimenten 2005–2006 wordt overeenkomstig bijlage 2 bij die regeling vastgesteld:

  1. de onderverdeling in deelkwalificaties;

  2. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

  3. of de beroepsopleiding voor bekostiging in aanmerking komt;

  4. de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.3, derde lid van het Uitvoeringsbesluit WEB.

Artikel 2. Vaststelling kwalificatieprofielen 2006–2007

1.

Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de kwalificatieprofielen voor het studiejaar 2006–2007 vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.

2.

In bijlage 1 wordt per beroepsopleiding vastgesteld:

  1. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd,

  2. of de beroepsopleiding voor bekostiging in aanmerking komt,

  3. de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.3, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, en

  4. de hoogte van de studielast, bedoeld in artikel 7.2.4, tweede lid onderdeel d van de wet.

Artikel 3. Wijziging bijlage 1 behorende bij de Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2006–2007, alsmede vaststelling van kwalificatieprofielen experimenten 2005–2006

[Wijzigt de Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2006–2007, alsmede vaststelling van kwalificatieprofielen experimenten 2005–2006]

Artikel 4. Inwerkingtreding

Artikel 5. Citeertitel

Bijlage 1

Bijlage 2