Home

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Hoofdinspecteur van de Rijksarchiefinspectie)

Geldig van 5 juni 2004 tot 30 oktober 2004
Geldig van 5 juni 2004 tot 30 oktober 2004

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Hoofdinspecteur van de Rijksarchiefinspectie)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 30-10-2004]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 december 2003, nr. arc-2003.6426/2 en arc-2003.6517/2);

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.