Home

Zuivelverordening 2003, Eisen methoden van onderzoek

Geldig van 30 juli 2005 tot 1 januari 2006
Geldig van 30 juli 2005 tot 1 januari 2006

Zuivelverordening 2003, Eisen methoden van onderzoek

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-07-2005 tot 01-01-2006]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2015]

Aanhef

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Besluit:

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2000, Uitbetaling van boerderijmelk naar kwaliteit, samenstelling en gewicht, alsmede:

grensstandaard: de als zodanig vastgestelde maatstaf bij een methode van onderzoek, waarvoor bij een overschrijding door het resultaat van een monster korting wordt opgelegd of één of meer kortingspunten worden toegekend.

Artikel 2

De aan de methoden van onderzoek als bedoeld in artikel 8, lid 6 en artikel 13, lid 1, van de Zuivelverordening 2000, Uitbetaling van boerderijmelk naar kwaliteit, samenstelling en gewicht te stellen eisen zijn opgenomen in deze verordening.

Bepaling van het kiemgetal

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Bepaling van de verontreinigingsgraad

Artikel 6

Artikel 7

Aantonen van melkvreemde bacteriegroeiremmende stoffen

Artikel 8

Bepaling van het celgetal

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Bepaling van de aanwezigheid van sporen van boterzuurbacterien

Artikel 12

Artikel 13

Bepaling van de zuurtegraad van het vet

Artikel 14

Artikel 15

Bepaling van het vriespunt

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Bepaling van het vet- en eiwitgehalte

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24