Home

Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet

Geldig van 1 januari 2004 tot 10 april 2004
Geldig van 1 januari 2004 tot 10 april 2004

Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2004 tot 10-04-2004]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2014]

Aanhef

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: het Besluit voorzieningen Remigratiewet.

Artikel 2

De normbedragen van de kosten van het vervoer van de remigrant, zijn partner en hun kinderen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit, worden vastgesteld ter hoogte van de bedragen vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 3

1.

De normbedragen van de kosten van het vervoer van de bagage, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit, worden vastgesteld ter hoogte van de bedragen vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

2.

De maximaal voor vergoeding in aanmerking komende omvang van de bagage, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit, wordt vastgesteld:

  1. voor de remigrant op 3 m3;

  2. voor de partner op 3 m3;

  3. voor elk kind van 12 jaar of ouder op 2 m3;

  4. voor elk kind van 11 jaar of jonger op 1 m3.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4. Bruto tegemoetkoming ziektekosten per 1-1-2004