Home

Grondwet

Geldig vanaf 22 februari 2023
Geldig vanaf 22 februari 2023

Grondwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-02-2023]

Algemene bepaling

De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.

Hoofdstuk 1. Grondrechten

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 2

1.

De wet regelt wie Nederlander is.

2.

De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.

3.

Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.

4.

Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Hoofdstuk 2. Regering

§ 1. Koning

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

§ 2. Koning en ministers

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Hoofdstuk 3. Staten-Generaal

§ 1. Inrichting en samenstelling

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 57a

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

§ 2. Werkwijze

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Hoofdstuk 4. Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 78a

Artikel 79

Artikel 80

Hoofdstuk 5. Wetgeving en bestuur

§ 1. Wetten en andere voorschriften

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 99a

Artikel 100

Artikel 101 [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel 102 [Vervallen per 18-07-2000]

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

Artikel 108 [Vervallen per 25-03-1999]

Artikel 109

Artikel 110

Artikel 111

Hoofdstuk 6. Rechtspraak

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

Artikel 122

Hoofdstuk 7. Provincies, gemeenten, Caribische openbare lichamen, waterschappen en andere openbare lichamen

Artikel 123

Artikel 124

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 129

Artikel 130

Artikel 131

Artikel 132

Artikel 132a

Artikel 133

Artikel 134

Artikel 135

Artikel 136

Hoofdstuk 8. Herziening van de Grondwet

Artikel 137

Artikel 138

Artikel 139

Artikel 140

Artikel 141

Artikel 142

Additionele artikelen

Artikel I [Vervallen per 30-08-2022]

Artikel II [Vervallen per 30-08-2022]

Artikel III [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel VIII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel IX

Artikel X [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XI [Vervallen per 02-11-1999]

Artikel XII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XIII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XIV [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XV [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XVI [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XVII [Vervallen per 25-03-1999]

Artikel XVIII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XIX

Artikel XX [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXI [Vervallen per 02-11-1999]

Artikel XXII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXIII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXIV [Vervallen per 25-03-1999]

Artikel XXV [Vervallen per 25-03-1999]

Artikel XXVI [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXVII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXVIII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXIX [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXX [Vervallen per 02-11-1999]