Home

Besluit van de directeur-generaal Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 25 juni 2023, DigiJust nummer 4726225, houdende wijziging van bijlage 1, behorende bij het Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022

Gepubliceerd op: 05-07-2023

Besluit van de directeur-generaal Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 25 juni 2023, DigiJust nummer 4726225, houdende wijziging van bijlage 1, behorende bij het Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022

Gegevens

Identifier
stcrt-2023-18346
Download
Kenmerken