Home

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 14 maart 2022, tot wijziging van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016, zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB mei 2021 (Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022)

Gepubliceerd op: 22-03-2022

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 14 maart 2022, tot wijziging van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016, zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB mei 2021 (Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022)

Gegevens

Identifier
stcrt-2022-7694
Download
Kenmerken
TitelBesluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 14 maart 2022, tot wijziging van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016, zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB mei 2021 (Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022)
PublicatieStaatscourant
Jaargang2022
Publicatienummer7694
Identifierstcrt-2022-7694
Collectieofficiële publicatie
OnderwerpSociale zekerheid/Organisatie en beleid
Datum ondertekening14-03-2022
GrondslagGelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 2.1.3 van de Wet langdurige zorg, artikel 47a van de Participatiewet, artikel 8a van de Remigratiewet, de paragrafen 3 en 4 van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 20 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 en artikel 9 van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;
Publicatiedatum22-03-2022
OrganisatieSociale Verzekeringsbank
Organisatietypezelfstandig bestuursorgaan
UitgeverMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Taalnl