Home

Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 19 december 2022, 2022-0000191791, houdende per 1 januari 2023 gewijzigde bedragen in het Besluit ex artikel 66a ANW 2014, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Reïntegratiebesluit

Gepubliceerd op: 28-12-2022

Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 19 december 2022, 2022-0000191791, houdende per 1 januari 2023 gewijzigde bedragen in het Besluit ex artikel 66a ANW 2014, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Reïntegratiebesluit

Gegevens

Identifier
stcrt-2022-34944
Download
Kenmerken