Home

Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, van 12 september 2022, nr. 2022-0000180973; tot toewijzing van een tijdelijke taak aan de Sociale Verzekeringsbank voor het terugdringen van het niet-gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (Tijdelijke regeling pilot gerichte bevordering gebruik AIO)

Gepubliceerd op: 20-09-2022

Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, van 12 september 2022, nr. 2022-0000180973; tot toewijzing van een tijdelijke taak aan de Sociale Verzekeringsbank voor het terugdringen van het niet-gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (Tijdelijke regeling pilot gerichte bevordering gebruik AIO)

Gegevens

Identifier
stcrt-2022-24731
Download
Kenmerken