Home

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 april 2019, nr. WJZ/ 19063146, houdende regels betreffende het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging inzake de Vereffeningsorganisatie voormalige publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO 2019)

Gepubliceerd op: 16-04-2019

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 april 2019, nr. WJZ/ 19063146, houdende regels betreffende het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging inzake de Vereffeningsorganisatie voormalige publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO 2019)

Gegevens

Identifier
stcrt-2019-21883
Download
Kenmerken