Home

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 5 februari 2018, nummer CvTE-18.00014, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen vo in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2018)

Gepubliceerd op: 27-02-2018

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 5 februari 2018, nummer CvTE-18.00014, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen vo in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2018)

Gegevens

Identifier
stcrt-2018-10710
Download
Kenmerken