Home

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2017 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Agrarische en aanverwante sectoren inzake Sociaal Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid

Gepubliceerd op: 17-11-2017

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2017 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Agrarische en aanverwante sectoren inzake Sociaal Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid

Gegevens

Identifier
stcrt-2017-58342
Download
Kenmerken