Home

Kennisgeving van het ontwerpbesluit naar aanleiding van een verzoek tot ontheffing van het Besluit tot algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor vlakglas, Inspectie Leefomgeving en Transport

Gepubliceerd op: 16-03-2015

Kennisgeving van het ontwerpbesluit naar aanleiding van een verzoek tot ontheffing van het Besluit tot algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor vlakglas, Inspectie Leefomgeving en Transport

Gegevens

Identifier
stcrt-2015-7621
Download
Kenmerken