Home

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 20 FEBRUARI 2004 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK IN HET SLAGERSBEDRIJF

Gepubliceerd op: 25-02-2004

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 20 FEBRUARI 2004 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK IN HET SLAGERSBEDRIJF

Gegevens

Identifier
stcrt-2004-38-CAO2528
Download
Kenmerken