Home

Besluit van 8 november 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen (Stb. 2023, nr. 381)

Gepubliceerd op: 15-11-2023

Besluit van 8 november 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen (Stb. 2023, nr. 381)

Gegevens

Identifier
stb-2023-408
Download
Kenmerken