Home

Besluit van 3 november 2022, houdende wijziging van het Besluit van 26 maart 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 26 maart 2021 tot wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de definiëring van de inkomstenverhouding voor de gegevensset van de polisadministratie (Stb. 2021, 198), (Stb. 2021, 199), in verband met het uitstel van de inwerkingtreding van dat besluit

Gepubliceerd op: 11-11-2022

Besluit van 3 november 2022, houdende wijziging van het Besluit van 26 maart 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 26 maart 2021 tot wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de definiëring van de inkomstenverhouding voor de gegevensset van de polisadministratie (Stb. 2021, 198), (Stb. 2021, 199), in verband met het uitstel van de inwerkingtreding van dat besluit

Gegevens

Identifier
stb-2022-446
Download
Kenmerken