Home

Besluit van 29 augustus 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 augustus 2022 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Stb. 2022, 327)

Gepubliceerd op: 07-09-2022

Besluit van 29 augustus 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 augustus 2022 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Stb. 2022, 327)

Gegevens

Identifier
stb-2022-347
Download
Kenmerken