Home

Besluit van 21 maart 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit houdende regels met betrekking tot de werking en exploitatie van een landsgrensoverschrijdend net dat de grens met het Verenigd Koninkrijk overschrijdt en de beheerder van dat net in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na Brexit)

Gepubliceerd op: 31-01-2020

Besluit van 21 maart 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit houdende regels met betrekking tot de werking en exploitatie van een landsgrensoverschrijdend net dat de grens met het Verenigd Koninkrijk overschrijdt en de beheerder van dat net in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na Brexit)

Gegevens

Identifier
stb-2020-24
Download
Kenmerken