Home

Besluit van 20 oktober 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 2006, 521)

Gepubliceerd op: 26-10-2006

Besluit van 20 oktober 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 2006, 521)

Gegevens

Identifier
stb-2006-522
Download
Kenmerken