Home

Besluit van 25 januari 2001, houdende wijziging van de bijlagen bij de Pensioen- en spaarfondsenwet en de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling alsmede wijziging van het Besluit staten pensioenfondsen en het Besluit verstrekking niet-vertrouwelijke gegevens pensioenfondsen

Gepubliceerd op: 13-02-2001

Besluit van 25 januari 2001, houdende wijziging van de bijlagen bij de Pensioen- en spaarfondsenwet en de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling alsmede wijziging van het Besluit staten pensioenfondsen en het Besluit verstrekking niet-vertrouwelijke gegevens pensioenfondsen

Gegevens

Identifier
stb-2001-62
Download
Kenmerken