Home

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 december 1988, houdende regelen met betrekking tot grenswaarden voor hexachloorbenzeen

Gepubliceerd op: 27-12-1988

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 december 1988, houdende regelen met betrekking tot grenswaarden voor hexachloorbenzeen

Gegevens

Identifier
stb-1988-590
Download
Kenmerken