Home

BESLUIT van 12 september 1974, houdende gewijzigde vaststelling van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 7 juli 1954, Stb. 302, tot vaststelling van maximum-aanmuntingsbedragen voor tienguldenstukken, rijksdaalders, guldens, kwartjes, dubbeltjes, stuivers en centen

Gepubliceerd op: 26-09-1974

BESLUIT van 12 september 1974, houdende gewijzigde vaststelling van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 7 juli 1954, Stb. 302, tot vaststelling van maximum-aanmuntingsbedragen voor tienguldenstukken, rijksdaalders, guldens, kwartjes, dubbeltjes, stuivers en centen

Gegevens

Identifier
stb-1974-536
Download
Kenmerken