Home

WET van 10 december 1969, houdende nieuwe regeling van de toekenning van uitkering en van pensioen aan politieke ambtsdragers, zomede van pensioen aan hun nabestaanden (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers).

Gepubliceerd op: 30-12-1969

WET van 10 december 1969, houdende nieuwe regeling van de toekenning van uitkering en van pensioen aan politieke ambtsdragers, zomede van pensioen aan hun nabestaanden (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers).

Gegevens

Identifier
stb-1969-594
Download
Kenmerken